آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

051-37677068-9

همکاری با شرکت‌های مشاور (مشانیر، قدس نیرو، موننکو، منیران، توس اشتات و …)

دسته بندی پروژه ها

مشهد، بلوار شهید صادقی

Taliehshargh@yahoo.com

051-37677068-09015802363

شنبه تا چهار شنبه 7:30 تا 17

همکاری با شرکت‌های مشاور (مشانیر، قدس نیرو، موننکو، منیران، توس اشتات و …)
443
آگوست 31, 2022
دسته بندی: اتوماسیون پست