آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

051-37677068-9

نصب و راه‌اندازی ۳ مرکز دیسپاچینگ RTU در خراسان‌های شمالی، جنوبی و رضوی با نرم‌افزار بومی

دسته بندی پروژه ها

مشهد، بلوار شهید صادقی

Taliehshargh@yahoo.com

051-37677068-09015802363

شنبه تا چهار شنبه 7:30 تا 17

نصب و راه‌اندازی ۳ مرکز دیسپاچینگ RTU در خراسان‌های شمالی، جنوبی و رضوی با نرم‌افزار بومی
441
آگوست 31, 2022