آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

051-37677068-9

طراحی و اجرای تابلوهای اینترفیس و RTU و ارسال داده‌های مرتبط به مراکز دیسپاچینگ

دسته بندی پروژه ها

مشهد، بلوار شهید صادقی

Taliehshargh@yahoo.com

051-37677068-09015802363

شنبه تا چهار شنبه 7:30 تا 17

طراحی و اجرای تابلوهای اینترفیس و RTU و ارسال داده‌های مرتبط به مراکز دیسپاچینگ
474
آگوست 31, 2022