آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

051-37677068-9

طراحی، نصب و راه‌اندازی رادیوهای طیف گسترده، DRM و APN در صنایع تولید پراکنده

دسته بندی پروژه ها

مشهد، بلوار شهید صادقی

Taliehshargh@yahoo.com

051-37677068-09015802363

شنبه تا چهار شنبه 7:30 تا 17

طراحی، نصب و راه‌اندازی رادیوهای طیف گسترده، DRM و APN در صنایع تولید پراکنده
425
آگوست 31, 2022
دسته بندی: مخابرات