آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

051-37677068-9

شبیه‌سازی تمام ادوات پست شامل سوییچ‌گیر، ترانسفورماتور و مرکز دیسپاچینگ

دسته بندی پروژه ها

مشهد، بلوار شهید صادقی

Taliehshargh@yahoo.com

051-37677068-09015802363

شنبه تا چهار شنبه 7:30 تا 17

شبیه‌سازی تمام ادوات پست شامل سوییچ‌گیر، ترانسفورماتور و مرکز دیسپاچینگ
423
آگوست 31, 2022
دسته بندی: اتوماسیون پست