آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

051-37677068-9

دارای سابقه‌ی راه‌اندازی RTU و اتوماسیون در بیش از ۲۰۰ پست فشار قوی در سراسر کشور

دسته بندی پروژه ها

مشهد، بلوار شهید صادقی

Taliehshargh@yahoo.com

051-37677068-09015802363

شنبه تا چهار شنبه 7:30 تا 17

دارای سابقه‌ی راه‌اندازی RTU و اتوماسیون در بیش از ۲۰۰ پست فشار قوی در سراسر کشور
456
آگوست 31, 2022