آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

051-37677068-9

حداقل ۱۵ پروژه‌ی اجراشده در سراسر کشور با همکاری شرکت‌های ABB و Siemens

دسته بندی پروژه ها

مشهد، بلوار شهید صادقی

Taliehshargh@yahoo.com

051-37677068-09015802363

شنبه تا چهار شنبه 7:30 تا 17

حداقل ۱۵ پروژه‌ی اجراشده در سراسر کشور با همکاری شرکت‌های ABB و Siemens
460
آگوست 31, 2022
دسته بندی: اتوماسیون پست