آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

051-37677068-9

جمع‌آوری اطلاعات اسکادا و نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای HMI در پست‌های فشار قوی

دسته بندی پروژه ها

مشهد، بلوار شهید صادقی

Taliehshargh@yahoo.com

051-37677068-09015802363

شنبه تا چهار شنبه 7:30 تا 17

جمع‌آوری اطلاعات اسکادا و نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای HMI در پست‌های فشار قوی
439
آگوست 31, 2022