آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

051-37677068-9

تعمیر و نگهداری تجهیزات دیسپاچینگ برق منطقه‌ای خراسان بزرگ به مدت ۱۰ سال

دسته بندی پروژه ها

مشهد، بلوار شهید صادقی

Taliehshargh@yahoo.com

051-37677068-09015802363

شنبه تا چهار شنبه 7:30 تا 17

تعمیر و نگهداری تجهیزات دیسپاچینگ برق منطقه‌ای خراسان بزرگ به مدت ۱۰ سال
494
آگوست 31, 2022

که این تجهیزات عبارتند از: تجهیزات مراکز دیسپاچینگ RDC/AOC و پشتیبان،
تجهیزات اکتیو و پسیو فیبر نوری، تجهیزات مخابراتی ماکروویو و تجهیزات رادیویی UHF/VHF

دسته بندی: تعمیر و نگهداری