آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

051-37677068-9

اجرای اتوماسیون صنعتی بر پایه‌ی RTU در پست‌های ۴۰۰ کیلوولت نیشابور، قائن، تربت جام و نیروگاه شریعتی

دسته بندی پروژه ها

مشهد، بلوار شهید صادقی

Taliehshargh@yahoo.com

051-37677068-09015802363

شنبه تا چهار شنبه 7:30 تا 17

اجرای اتوماسیون صنعتی بر پایه‌ی RTU در پست‌های ۴۰۰ کیلوولت نیشابور، قائن، تربت جام و نیروگاه شریعتی
492
آگوست 31, 2022
دسته بندی: اتوماسیون پست