آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

051-37677068-9

بایگانی‌های دسته‌بندی نشده - شرکت طلیعه شرق

دسته بندی گواهی‌ها

مشهد، بلوار شهید صادقی

Taliehshargh@yahoo.com

051-37677068-0901580236

شنبه تا چهار شنبه 7:30 تا 17

استانداردهای ISO
گواهی‌نامه دانش‌بنیان
گواهی‌نامه فنی افتا
صلاحیت پیمانکاری